Една по-различна предизборна програма: За страдащия човек, българското знаме и Християнството

Нова република с лидер Радан Кънев представи днес програмата си “Нова надежда”. Програмата е съсредоточена върху човека, човешките и духовните ценности, солидарността, здравето и социалния статус.

Единствената партия досега, която в предизборната си програма, е включила човека и човешкото отношение.

Програмата започва от Християнството и справедливостта и солидарността към слабия и страдащия, преминавайки през това, че „бесният материализъм“ трябва да отстъпи на принципите на християнската етика и стигайки до предложение номер 1 в програмата на дясното обединение – въвеждане на учебен предмет Християнска етика.

Нова Република набляга в програмата си и на Културата. И първото, което предлага е бюджетът за култура да се вдигне двойно – да стане 1% от БВП. Радикална промяна за четенето -0% ставка за издаване на български книги, а данък четене да падне от 20% на 9%.

Нова Република предлага да бъде създаден и Институт за емигранстка литература и култура, развитие на читалищата, дигитализация на книжния фонд и приемане на Закон за старите столици – „за да може Княжество България, което страда за сметка на Източна Румелия, да си върне гордостта“.

Интересен акцент в програмата за Нова надежда на Радан Кънев е родолюбието. За да се развие и запази, партията предлага да се изучават българските приноси в световната история и наука, да се организират познавателни екскурзии на учениците до историческите места, ученически обмен, да се въведе Ден на ветерана и Ден на българското знаме, в който всяка къща да развее знамето на България.

Нова Република обещава борба с демографската криза чрез опазване на семейството и семейните ценности, а техните предложения това да стане конкретно са чрез специален фонд за семейства с репродуктивни проблеми, инвитрото да е безплатно за тях, като се поеме от НЗОК, ускоряване на процедурите за осиновяване и да не остане нито един дом за деца.

Нова Република залага в програмата си радикална промяна с детските надбавки. Те са стар и изкривен модел, според тях. И вместо надбавки, на затруднените семейства да се отпускат ваучери за дрехи, лекарства, храна, а всички семейства с деца да се подпомагат с намаляване на данъците. Заложено е също след първата година на майчинството да се въведе половин работен ден за майките.

В програмата на Нова Република има специалната графа, която отделя внимание на грижа и хуманно отношение към животните. За тях се предвижда създаване на Зоополиция, затваряне на всички нехуманни приюти, както и създаване на спасителни центрове за диви и селскостопански животни.

Интересно е също сравнението на Нова Република със световни изследвания, които сочат, че който като дете е убивал животни, после като голям посяга и на човешки живот. А в тази насока се предлага децата да бъдат учени на хуманно отношение към животните.

Като едни от най-важните сектори и не на последно място в програмата на формацията на Радан Кънев залягат „Хуманна здравна и социална политика“, в центъра, на която е „страдащият човек“.

Мерките за постигането й са следните – децентрализация на социалните дейности, а именно бюджетът за здраве в ръцете на общините. Хората с увреждания на пазара на труда, , по-малко бюрокрация, без социални помощи за неработещи и отказващи да образоват децата си. А всичко това обвързано с електронно здравеопазване – електронна рецепта, електронно направление, медицинско досие. Обучаване на парамедици, прекратяване на клиничните пътеки и въвеждане на диагностично-свързаните групи. И най-важната и трудна част – демонополизация на Здравната каса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Синьо © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme