Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват в или симпатизират на партии и организации отпреди войната

ИНСТРУКЦИЯТА

На 2 юни 1947 година съветското правителство издава „Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави.” ( НК/003 – 47). В нея се описва какво трябва да бъде поведението на съветските дипломатически представителства, на съветските армейски части, на новите марионетни власти и институции в „окупираните държави”. Ето само някои от нейните основни пунктове.

Член 3 нарежда „да се ускори ликвидирането на граждани, които участват в или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие.”

Член 4 открито говори за необходимостта от политически репресии, в които „да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.”

Член 5 гласи: „Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази партия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.”

Затова и БКП функционираше като поделение на съветската комунистическа партия. Определението „българска” в наименованието на БКП е куриозно, защото в нито един период от съществуването си тази партия не е демонстрирала нищо българско – всичко е било „вносно”, от партийната идеология до партийната практика.

Член 6 регламентира обединението на всички младежки организации в една „комсомолска” организация, като нейните водачи бъдат утвърдени от „нашите служби”. Следва и указанието: „Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юношески и младежки организации.”

Член 10 задължава „към всички органи на властта и всички значителни служби да се включат хора, които сътрудничат на КГБ”, като това трябва „да се осъществява без знанието на държавните местни власти.” Затова и до днес у нас няма разкрит нито един агент или сътрудник на Комитета за държавна сигурност (КГБ) на Съветския съюз. Отворени бяха досиетата на щатните и нещатни сътрудници на българската Държавна сигурност, но неизвестни остават имената на лицата по чл. 10 от „Инструкцията”.

Член 11 „обръща внимание” на пресата „да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия.” Целта е ограбването на България от Съветския съюз да става тайно.

Член 13 описва начина на „колективизация” на селското стопанство.

Член 27 задължава „всички обръщения към народа от официални служители и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ.”

Член 40 „нарежда” безпрекословно „да се арестуват всички политически противници” и „да се ликвидират” като „след това се обвинят в тежки криминални престъпления”. Далеч преди излизането на тази „Инструкция” българските комунисти вече изпълняват „член 40” от нея.

Член 44 гласи: „Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.”

Член 56: „Водещите имена в политическата, научната и културната местна история да бъдат дискредитирани и изчиствани от историята. На тяхно място да бъдат въвеждани обвързани с нас и наши исторически имена. Приоритетът и върховенството на нашите исторически имена над местните да се подчертава и налага. Опити за опазване на позициите на местните имена в историята да бъдат обявявани за национализъм. Застъпниците им да бъдат репресирани и при възможност премахвани.”
Това е „философията” на съветската окупация на България. Всякакви други приказки за „братската дружба” са измислица на комунистическата пропаганда, която също действа според „Инструкцията”. България бе насилвана така варварски, както само болшевиките могат да насилват една държава. Те насилваха собствения си народ и държава, та няма да насилват България!
–––––––––––––––––––––––––––––
Из “Патриотични уроци”, урок № 19 “Палачите”. Премиерата на книгата е на 28 февруари (четвъртък) от 18.30 ч. в Галерия “Сан Стефано” (срещу входа на БНТ). Заповядайте!

Снимка на Александър Йорданов Александров.
 Източник: Александър Йорданов – фейсбук профил

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Синьо © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme