Още четири политически партии с агенти на ДС на ръководни постове

В още четири политически формации са разкрити сътрудници на комунистическите служби при проверка за принадлежност на лицата в тях, заемали или заемащи ръководни длъжности, извършена от Комисията по досиетата.

Проверката на партия „Либертас България” е обхванала общо 18 души от ръководните й органи (решение №2-1682 от 10 септември 2019 г.).

От тях с принадлежност към е Георги Миланов Георгиев, председател на партията от 26.10.2015 г.

В партия „Българска демократична общност” са проверени общо 33 души (решение №2-1683 от 10 септември 2019 г.).

От тях с агентурно минало е Борислав Петков Орлов, член на контролен орган на партия (член на Арбитражен съвет) от 12.11.2015 г.

В политическа партия „Бургас” проверката е засегнала 46 лица на ръководни позиции в нея (решение №2-1684 от 10 септември 2019 г.).

От тях с принадлежност към ДС е Съби Стоянов Събев, член на Контролния съвет от 25.05.2010 г.

В партия „Гражданска сила” са проверени 10 лица на ръководни позиции (решение №2-1685 от 10 септември 2019 г.). От тях с досиета са двама души:
– Анастас Асенов Белев, заместник-председател на партията от 03.09.2007 г.;
– Димитър Иванов Костов, член на Оперативно бюро на партията от 03.09.2007 г.

По закон Комисията по досиета е задължена да провери ръководните органи на политическите партии. Проверките започнаха тази година и първо бяха проверени парламентарно представените партии, а след това проверките продължиха с извънпарламентарно представените партии.

Вижте резултатите от предходните проверки на политическите партии на сайта desebg.com в секцията COMDOS, рубрика „Решения”.

Faktor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Синьо © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme