Нова диктатура се стоварва върху човечеството – иска поробване на мисълта и нашето право на глас

Д-р Любомир Канов

Питам се: Комунистите ни забраняваха да говорим и дори да мислим политически неправилно. Биеха, убиваха и затваряха неправилно мислещите в името на Партията и на световния пролетариат. Биеха много жестоко, но не постигнаха много. Истината си пробиваше път като водата. Те се провалиха. И всички ние, неволници и пленници зад Желязната Завеса се стремяхме към онази свобода на словото, на мисълта и съвестта на Запад, която беше свещена и отвоювана там през столетията с кръв и пот. Това беше идеалът, за който си струваше човек да рискува дори живота си. За по-кратко, западните общества, в сравнение и за отлика от комунистическите, наричаха себе си -“Свободния Свят”.

Днес, свободата на словото и мисълта на Запад, правото да изкажеш политически неправилно мнение, да се усъмниш, да подложиш на критика, да мислиш на глас и да говориш онова, което мислиш публично, е вече забранено. Мисълта на индивида е арестувана като подривна,

наричана “фашистка”, “расистка”или крайно-дясна екстремистка,

ако се различава от нео-марксистката версия за света, налагана от световните леви глобалисти и инженери на човечеството. В България хилавото племе на вечните имитатори и културни сикофанти смятащи себе си за демократи, са готови веднага да се включат в хора на полезните глупаци. Заедно с Антифа, те са готови да размахват миниатюрните си риторични сабли и да вдигат юмручета облечени за по-страшно в черни ръкавици. Искат и те!

Въпросът ми е: Толкова ли бързо се забрави вчерашната диктатура върху човека, върху неговата съвест и върху правото му да има собствено мнение? Разбирате ли, че сега върху човечеството се стоварва много по-страшна диктатура, с несравними ресурси спрямо предишната, която иска същото: поробване на човешката мисъл и нашето право на глас? На нашето мнение и убеждения, на съмнение? И отново това да става в името на “равенството” и на “справедливостта” разпределяна централно от властелините на Човешката Правда?

А междувременно монголоидно усмихнатият КГБ Император Путя стои строго охраняван в своя Кремъл и причаква лековерните откъм източния фланг, за да ги приюти и да им обясни за своите християнски ценности и за свободата в руски смисъл. Що за свят е настъпил? А срещу това трябва да се отбраняват младите и образованите в университетите, където в главите им е бил набиван Маркс от техните леви професори…Ех.

Източник: Faktor.bg

Синьо © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme