Трябва да си много умен и изключително красив, за да вярваш, че Радев иска да дойде на власт за три месеца

Трябва да си наистина много умен и изключително красив за да вярваш, че Радев иска да дойде на власт за три месеца и след това да отстъпи властта на тези, които ще спечелят следващите избори (кои ли са те?). Трябва обаче да бъдеш наистина мъдрец, за да вярваш, че тези, които инсталираха проекта Радев и които дърпат конците на този проект, ще поискат да вземат мъ-ъ-ничко власт за три месеца и след това ще кажат – “Е-е, стига толкова, демокрация е това”. Младите не са длъжни да знаят това – те сега влизат в тази битка. Но дъртите магарета, които рецитират тези мантри са наистина “за бой”. Ама как да се откажеш от пет минути слава – като може да ти е за последно…

Огнян Минчев

Публикувано със съгласието на Faktor.bg

Синьо © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme